เสารั้วคุณภาพ


ในการตั้งเสารั้วลวดหนามควรคำนึงถึงการใช้เป็นหลัก ตัวอย่างเช่นเราทำเพื่อกันสัตวย์เลี้ยง เข้าหรือออก หรือทำเพื่อ แบ่งเขตุที่ดิน ความห่างของเสายิ่งห่างน้อยก็ยิ่งทำให้เราสามารถขึงลวดหนามได้ตึงยิ่งขี้น ถ้าห่างมากก็จะทำให้สามรถง้างหรือถ่างและหย่อนได้